سنگ تراورتن حاجی آباد

طراحی و اجرای نمای داخلی و بیرونی ساختمان خود را به متخصصین مجرب ما بسپارید

سنگ تراورتن حاجی آباد

سنگ تراورتن حاجی آباد

شرکت سنگ تخت جمشید عرضه کننده انواع سنگ تراورتن حاجی آباد در سایز های گوناگون وتحویل سریع در سراسر ایران

تولید انواع سنگ تراورتن حاجی آباد سورت شده و یکدست همراه با بهترین کیفیت ساب ودقت ابعادی بالا

عرضه انواع سنگ تراورتن حاجی آباد سفید به صورت موجدار و بدون وموج

تولید انواع سنگ جهت صادرات در سایز های گوناگون همراه با قیمت های رقابتی

 

معدن تراورن حاجی آباد در غرب شهرستان محلات- خمین قرار گرفته است.از این معدن روباز بلوک های تراورتن  با استفاده از سیستم برش الماسه استخراج می شوند.به دلیل رنگ سفید و مرغوبیت آن، سنگ تراورتن این معدن از بازار خوبی برخوردار است، به طوری که علاوه بر مصارف داخلی به صورت کوپ به کشورهای دیگر از جمله مالزی و چین  صادر می شود.

سنگ تراورتن حاجی آباد از جمله  سنگ هایی است که در داخل کشور نیز بازار خوبی دارد.
 
 انواع تراورتن حاجی آباد :
 
1 - تراورتن سفید حاجی آباد ممتاز (H)
 
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 %8 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.3% Al2O3 0.08%    
 
2- تراورتن حاجی آباد ابر و بادی معمولی ( HM )
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 8% 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.03% Al2O3 0.08%    
 
3 - تراورتن حاجی آباد ابر و بادی تیره (HD)
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 8% 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.03% Al2O3 0.08%    
 
4 - تراورتن حاجی آباد بژ تیره (HFD)
 
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 8% 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.03% Al2O3 0.08%    
 
5 - تراورتن حاجی آباد بی موج درجه1 (HA)
 
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 8% 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.03% Al2O3 0.08%    
 
6 - تراورتن حاجی آباد بی موج درجه2 (HB1)
 
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 8% 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.03% Al2O3 0.08%    
 
7 - تراورتن حاجی آباد بی موج درجه3 (HF3)
 
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 8% 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.03% Al2O3 0.08%    
 
8 - تراورتن حاجی آباد ابر و بادی روشن (HC)
 
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 8% 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.03% Al2O3 0.08%    
 
9 - تراورتن سفید ممتاز موجدار (HV)
 
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 8% 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.03% Al2O3 0.08%    
 
10- تراورتن حاجی آباد بژ روشن (HFL)
 
مشخصات فیزیکی
D.C.SW.C.SW.Aچگالیتخلخلسختی
500 480 0.25 2.507 8% 3
 
 
 
مشخصات شیمیایی
K2o 0.04% Cao 54.45% MgO 0.61% Sio2 0.22%
P2O2 0.019% TiO2 0.027% Fe2O3 0.16% L.O.I 43.75%
MnO 0.001% Na2O 0.03% Al2O3 0.08%    
 

برای ما پیغام بگذارید