فصل مناسب برای اجرای سنگ نمای ساختمان

طراحی و اجرای نمای داخلی و بیرونی ساختمان خود را به متخصصین مجرب ما بسپارید

فصل مناسب برای اجرای سنگ نمای ساختمان

نکاتی در موردفصل اجرای سنگ نما ساختمان:

بهتر است در فصلی از سال کار سنگ نما صورت بگیرد که باسرمای شدید نباشد.در فصول گرم سال یهترین موقعیت است.

 

برای ما پیغام بگذارید