راه های جلوگیری از سقوط سنگ نمای ساختمان

طراحی و اجرای نمای داخلی و بیرونی ساختمان خود را به متخصصین مجرب ما بسپارید

راه های جلوگیری از سقوط سنگ نمای ساختمان

 

با چندین روش سنگ روی نما کار میشود , یکی اینکه اسکوپ میشود,دوم لقمه چسب میشود و سوم رول پلاک می شود.

اسکوپ به دو روش انجام میشود:

به وسیله سیم گالوانیزه

به وسیله چنگک اسکوپ

 

برای ما پیغام بگذارید