تشخیص کیفت سنگ نما

طراحی و اجرای نمای داخلی و بیرونی ساختمان خود را به متخصصین مجرب ما بسپارید

تشخیص کیفت سنگ نما

 

با توجه به متنوع بودن سنگ نما به درجه بندی های مختلفی تقسیم میشود که هر نوع سنگ با کیفیت خاص خود درجه بندی شده. درجه بندی سنگ از روی سنگ و کیفیت ان میباشد.

برای ما پیغام بگذارید