بهترین روش نگهداری سنگ تزیئنی داخل ساختمان

طراحی و اجرای نمای داخلی و بیرونی ساختمان خود را به متخصصین مجرب ما بسپارید

بهترین روش نگهداری سنگ تزیئنی داخل ساختمان

 برای حفظ و نگهداری سنگ نمای تزیئنی ساختمان ذکر چند نکته الزامیست:

1-هراز چند مدتی با مواد براق کننده و جلا دهنده روی سنگ کار شود.

2-با استفاده از برس های سیمی و ماسه, شستشوی هر دوسال یکبار میتوان از کدر شدن سنگ های مرمیت جلوگیری کرد.

 

برای ما پیغام بگذارید